Amazon RDS Instance dòng Graviton2 giúp đạt được giá/hiệu năng tốt hơn 52%

Các instance database dòng AWS Graviton2 hiện có thể sử dụng rộng rãi (generally available) cho Dịch vụ cơ sở dữ liệu quan hệ của Amazon (RDS). Các Amazon RDS Instance dòng Graviton2 cung cấp cải thiện hiệu suất lên đến 35% và cải thiện hiệu suất / giá lên đến 52% cho cơ sở … Đọc tiếp Amazon RDS Instance dòng Graviton2 giúp đạt được giá/hiệu năng tốt hơn 52%