AWS Well-Architected Framework là gì?

Môi trường AWS luôn liên tục thay đổi. Các kỹ sư hệ thống luôn phải điều chỉnh và thêm mới các instance khác nhau, thay đổi các security group, và trải nghiệm các dịch vụ AWS khác nhau để đảm bảo hệ thống đáp ứng nhu cầu của người dùng. Vậy làm cách nào để … Đọc tiếp AWS Well-Architected Framework là gì?