see more blog

Đâu là cơ sở dữ liệu AWS dành cho doanh nghiệp của bạn? (P2)


Cơ sở dữ liệu NoSQL

Không giống như hầu hết các hệ thống CSDL truyền thống, CSDL phi quan hệ không sử dụng lược đồ hàng và cột dạng bảng. Chúng sử dụng mô hình lưu trữ được tối ưu hóa cho các yêu cầu cụ thể của loại dữ liệu được lưu trữ.

Có những loại CSDL khác cũng được gọi là CSDL và kho lưu trữ NoSQL, bao gồm MongoDB, CouchDB, Redis, Memcached, Cassandra và Scylla. Đây là những CSDL trẻ hơn nhiều so với CSDL quan hệ và cũng khác biệt đáng kể so với chúng về cấu trúc lưu trữ và cơ chế làm việc với dữ liệu.

Các DBMS NoSQL thường không được sử dụng để lưu trữ tất cả dữ liệu ứng dụng mà chỉ để giải quyết các tác vụ cụ thể (ghi nhật ký, lưu vào bộ nhớ đệm, lưu trữ dữ liệu phân tán) và do đó ít phổ biến hơn trong các dự án đơn giản.

Mặc dù CSDL quan hệ không phù hợp với nhiều trường hợp sử dụng, đặc biệt là những trường hợp yêu cầu hiệu suất rất cao hoặc khả năng mở rộng động, NoSQL ở đó chủ yếu xử lý khối lượng lớn dữ liệu phi cấu trúc.

NoSQL không lưu trữ bất kỳ bảng nào có cấu trúc và rõ ràng, nhưng bất kỳ thông tin nào có thể được trình bày dưới dạng tài liệu văn bản, tệp âm thanh hoặc ấn phẩm trên Internet.

Vì hầu hết mọi dữ liệu đều có thể được lưu trữ trong các cơ sở dữ liệu như vậy, chúng được sử dụng rộng rãi trong nhiều ứng dụng khác nhau cho điện thoại thông minh và PC. Chúng lý tưởng cho mọi trường hợp khi cấu trúc của dữ liệu dễ hiểu quan trọng hơn một cơ sở dữ liệu linh hoạt và có thể mở rộng dễ dàng, cơ sở dữ liệu này cũng được đặc trưng bởi các tham số hiệu suất cao.

Ưu điểm của cơ sở dữ liệu NoSQL

 • Cho phép bạn lưu trữ các đối tượng có cấu trúc khác nhau.
 • Có thể hiển thị hầu hết tất cả các cấu trúc dữ liệu, bao gồm các đối tượng OOP, danh sách và từ điển, bằng cách sử dụng JSON cũ tốt.
 • Các truy vấn NoSQL siêu nhanh. Mỗi bản ghi là độc lập và do đó thời gian truy vấn không phụ thuộc vào kích thước của CSDL.
 • Mặc dù bản chất của NoSQL không phải là giản đồ, nhưng chúng thường hỗ trợ xác thực lược đồ. Điều này có nghĩa là bạn có thể tạo một tập hợp với một lược đồ. Lược đồ này sẽ không đơn giản như một bảng. Nó sẽ là một lược đồ JSON với các trường cụ thể.
 • Bạn có thể tận dụng tối đa cơ sở dữ liệu Đám mây AWS, không có thời gian chết.
 • Trong NoSQL, quy mô CSDL được thực hiện bằng cách thêm các máy tính và phân phối dữ liệu giữa chúng. Nó cho phép bạn tự động thêm tài nguyên vào CSDL khi bạn cần mà không gây ra thời gian chết.

Nhược điểm của cơ sở dữ liệu NoSQL

 • Quá trình cập nhật dữ liệu chậm trong CSDL tài liệu vì dữ liệu có thể được chia sẻ giữa các máy tính và có thể được sao chép.
 • Giao dịch nguyên tử không được hỗ trợ theo mặc định.
 • Có sự gắn bó chặt chẽ của ứng dụng với một DBMS cụ thể do các chi tiết cụ thể của ngôn ngữ truy vấn nội bộ và mô hình dữ liệu linh hoạt tập trung vào một trường hợp cụ thể.

Như vậy, chúng ta vừa tìm hiểu về các khái niệm chính. Bây giờ chúng ta hãy xem xét một số tùy chọn cơ sở dữ liệu AWS phổ biến nhất từ ​​nhóm NoSQL.

DocumentDB

Amazon DynamoDB là CSDL văn bản và khóa-giá trị được duy trì đầy đủ. Nó có khả năng multi-master và multi-region, cũng như mã hóa tích hợp, sao lưu và khôi phục tự động, và bộ nhớ đệm trong bộ nhớ. Các ứng dụng web phi máy chủ, dịch vụ vi mô và phụ trợ di động đều sẽ được hưởng lợi từ DynamoDB.

DynamoDB

Amazon DynamoDB là cơ sở dữ liệu gồm các cặp khóa-giá trị và tài liệu mang lại độ trễ dưới 10 phần nghìn giây trên quy mô lớn. Đây là một CSDL mạnh mẽ, được quản lý đầy đủ cho các ứng dụng trên toàn web hoạt động ở nhiều vùng với nhiều máy chủ đang hoạt động và được tích hợp bảo mật, sao lưu và phục hồi cũng như bộ nhớ đệm trong bộ nhớ. DynamoDB sở hữu khả năng làm việc với hơn 10 nghìn tỷ yêu cầu mỗi ngày và có thể vượt qua mức đỉnh vượt quá 20 triệu yêu cầu mỗi giây.

Neptune

Amazon Neptune là một dịch vụ lưu trữ đồ thị hoàn toàn do Amazon điều hành. Nó cho phép bạn xây dựng và chạy các ứng dụng dựa trên các tập dữ liệu lớn, được kết nối với nhau. Nó cho phép lưu trữ các bộ sưu tập lớn dữ liệu mối quan hệ với khả năng truy cập độ trễ thấp. RDF, SPARQL và Gremlin nằm trong số các mô hình đồ thị và ngôn ngữ được hỗ trợ bởi Neptune. Khôi phục điểm trong thời gian (Point-in-time restore), đọc bản sao và sao lưu liên tục cũng được bao gồm trong dịch vụ này.

QLDB

Amazon (QLDB) là nhà cung cấp dịch vụ lưu trữ sổ cái phi máy chủ (serverless ledger storage provider) được chạy hoàn toàn. Nó có thể được sử dụng để theo dõi các cập nhật dữ liệu chương trình một cách có thể xác minh được. Bạn có thể tránh phải tạo các công cụ xác thực và triển khai sổ cái tùy chỉnh bằng cách sử dụng QLDB. Một API giống SQL có thể được sử dụng để truy vấn dữ liệu trong QLDB.

Bảng so sánh dưới đây cho thấy các dịch vụ cơ sở dữ liệu NoSQL chính do AWS cung cấp theo cách thực tế hơn:

 

Tên CSDL

Loại dịch vụ

Trường hợp sử dụng

Document DB

 • Tài liệu
 • CSDL tài liệu thu thập dữ liệu trong các tài liệu giống JSON hoặc JSON. Thu thập tài liệu và truy vấn nhanh chóng trên bất kỳ thuộc tính nào. 
 • Lập danh mục
 • Hồ sơ khách hàng và cá nhân hóa
 • Hệ thống quản lý nội dung
 • Ứng dụng di động

Dynamo DB

 • Khóa-giá trị
 • Khóa-giá trị là kiểu lưu trữ dữ liệu đơn giản nhất sử dụng khóa để truy cập giá trị trong bảng hash lớn. Các CSDL này có thể lưu trữ nhiều loại dữ liệu khác nhau, bao gồm các đối tượng đơn giản và phức hợp. Ví dụ: lưu trữ hình ảnh, tạo hệ thống tệp chuyên biệt, làm bộ nhớ đệm cho các đối tượng, cũng như trong các hệ thống dữ liệu lớn có thể mở rộng, bao gồm các ứng dụng chơi game và quảng cáo.
 • Đặt giá thầu thời gian thực
 • Giỏ hàng thương mại điện tử
 • Sở thích của khách hàng
 • Danh mục sản phẩm

Neptune

 • Graph
 • Lưu trữ đồ thị (Graph storage) là một CSDL mạng sử dụng các nút và cạnh để hiển thị và lưu trữ dữ liệu. Biểu mẫu CSDL này cho phép bạn nhanh chóng điều hướng các mối quan hệ giữa các dữ liệu. Dữ liệu cũng có thể được truy vấn bằng các ngôn ngữ đồ thị cụ thể.
 • Bảo mật cao và phát hiện gian lận
 • Mạng xã hội 
 • Biểu đồ thông tin
 • Dòng dữ liệu
 • Công cụ khuyến nghị

QLDB (Quantum Ledger Database)

 • Ledger
 • Dữ liệu được lưu trữ dưới dạng log vĩnh viễn, mở và có thể xác minh bằng mật mã trong ledger databases. Để đảm bảo xuất xứ, log này thuộc sở hữu của cơ quan trung tâm đáng tin cậy. 
 • Sổ cái tài chính
 • Chế tạo
 • Chuỗi tài sản
 • Hệ thống hồ sơ
 • Nhân sự và trả lương
 • Hàng tồn kho bán lẻ
 • Bảo hiểm

 

Kết luận

Như chúng ta có thể thấy, tốt hơn là nên sử dụng DBMS quan hệ làm nơi lưu trữ chính. Tuy nhiên, đối với các dự án thông thường, việc sử dụng MySQL hoặc PostgreSQL sẽ dễ dàng hơn, vì sự khác biệt giữa các CSDL quan hệ khác nhau là không đáng kể đối với các hoạt động đơn giản. Tuy nhiên, nếu dự án yêu cầu một quy trình xử lý dữ liệu logic phức tạp, thì việc lựa chọn cơ sở dữ liệu AWS nên được thực hiện dựa trên các đặc tính kỹ thuật.

CSDL SQL truyền thống thực hiện một công việc tuyệt vời trong việc xử lý thông tin nhỏ, strongly-typed, ví dụ như một hệ thống ERP cục bộ hoặc một CRM đám mây. Tuy nhiên, trong trường hợp xử lý một lượng lớn dữ liệu bán cấu trúc và phi cấu trúc, tức là Dữ liệu lớn, trong hệ thống phân tán, bạn nên chọn từ nhiều kho lưu trữ NoSQL, có tính đến các chi tiết cụ thể của chính tác vụ đó.

Khi chọn trong số các loại CSDL AWS phù hợp cho một dự án, điều quan trọng là phải nghiên cứu các tùy chọn CSDL AWS khác nhau và ý kiến ​​về chúng từ một vài nguồn đáng tin cậy. Trong quá trình đưa ra quyết định quan trọng này, có thể sự lựa chọn phù hợp không phải chỉ một CSDL, mà có lẽ là một vài trong số chúng. Hãy chọn CSDL để giải quyết một vấn đề cụ thể và CSDL đó hoạt động tốt nhất cho dự án của bạn!

Về VTI Cloud

VTI Cloud tự hào là Advanced Consulting Partner của AWS và Gold Partner của Microsoft nhằm đem đến sức mạnh của Điện toán đám mây và các dịch vụ CNTT hàng đầu đến với các tổ chức, doanh nghiệp tại thị trường Việt Nam và Nhật Bản. VTI Cloud sở hũu đội ngũ hơn 50+ kỹ sư về giải pháp được chứng nhận bởi AWS, cùng đội ngũ giàu kinh nghiệm với hàng trăm dự án lớn. Xây dựng các kiến trúc an toàn, hiệu suất cao, linh hoạt, và tối ưu chi phí cho khách hàng là nhiệm vụ hàng đầu của VTI Cloud trong sứ mệnh công nghệ hóa doanh nghiệp.

Liên hệ với chúng tôi: Tại đây

Related news

what’s up at VTI