VTI Cloud chính thức trở thành Advanced Consulting Partner của AWS

Ngày 22/5/2020, VTI chính thức trở thành AWS Advanced Consulting Partner, khẳng định vị trí đối tác hàng đầu của AWS tại Việt Nam và ASEAN.