Thiết lập định kỳ sao lưu file lên Amazon S3 từ thư mục Windows

Trong vài năm gần đây, các sản phẩm backup dữ liệu liên tục phát triển nhiều tính năng cao cấp để phục vụ đối tượng khách hàng doanh nghiệp. Ngoài các tính năng backup cho các đối tượng dữ liệu như file, máy ảo, cơ sở dữ liệu thì các tính năng như chống ransomware, … Đọc tiếp Thiết lập định kỳ sao lưu file lên Amazon S3 từ thư mục Windows