Blog

Tài nguyên

Forrester dự đoán năm 2021: Điện toán đám mây đẩy nhanh quá trình chuyển đổi của doanh nghiệp sau đại dịch COVID

Forrester dự đoán năm 2021: Điện toán đám mây đẩy nhanh quá trình chuyển đổi của doanh nghiệp sau đại dịch COVID

“Ai là người thực sự tiên phong dẫn dắt quá trình chuyển đổi số trong doanh nghiệp của bạn: CEO, CTO hay COVID?” Đại dịch #COVID không chỉ biến hàng triệu nhân viên văn phòng trở thành nhân viên tại...

Th1 11, 2021 7856
View more