Development Service
Managed Service
Migration Service
Well-Architected Review
Development
Service
Development
Service
Managed
Service
Managed
Service
Migration
Service
Migration
Service
Well-Architected
Review Service
Well-Architected
Review Service
Be The Next Smart

OUR AWS STRATEGY

VTI Cloud Solutions & Services

01
ĐÁNH GIÁ & TƯ VẤN KIẾN TRÚC

Đánh giá hệ thống và các workloads. Đưa ra bài đánh giá chuyên nghiệp và cụ thể, và tư vấn giải pháp kiến trúc và chiến lược migration phù hợp với doanh nghiệp.

Xây dựng hạ tầng trên AWS. Di chuyển các workloads và ứng dụng lên AWS. Chọn các dịch vụ tích hợp phù hợp nhất và tối ưu hệ thống.

02
TRIỂN KHAI
03
QUẢN LÝ & GIÁM SÁT

Quản lý và giám sát hệ thống sau triển khai.

Kiểm tra hệ thống sau triển khai, đề xuất các phương án, giải pháp để giúp hệ thống đạt được kết quả vận hành tốt nhất với chi phí tối ưu.

04
TỐI ƯU HỆ THỐNG

Our story

who we are

Recognized as an AWSome start-up, our goal is to bring the power of the “cloud” to your organizations, shaping innovation by providing you with the expertise, resources, and strategic insight to transform your business. VTI Cloud is driven by our core values upon which we create our ideas, solutions, business & people policies.

Our Vision

We envision being recognised as an international cloud consultancy services company that enables our customers to transform their business through innovation and trustworthy customer service.

Our Mission

As a trusted partner, we will continue to broaden the horizons of the business landscape through innovative and in-depth enterprise disruption.

Services

VTI Cloud's Cores

/Development Service/

Hỗ trợ doanh nghiệp trong hành trình thiết kế, xây dựng, vận hành hoàn toàn các ứng dụng trên nền tảng Cloud.

/Managed Service/

Quản lý doanh nghiệp của bạn thông qua đa nền tảng, đề xuất kế hoạch và giải pháp linh hoạt cũng như tự động hóa hiện đại.

/Migration Service/

Chuyển đổi hệ thống từ hạ tầng vật lý, cơ sở lưu trữ hoặc từ các nhà cung cấp cloud khác sang AWS.

/Well-Architected Review/

Cung cấp một cách tiếp cận nhất quán để đánh giá hệ thống dựa trên 5 Pillars của AWS Well-Architected framework.

Main Partner

Our trusted partners

[/vc_section]
vti aws advanced consulting partner badge

Recognized as an AWSome start-up, our goal is to bring the power of the “cloud” to your organizations, shaping innovation by providing you with the expertise, resources, and strategic insight to transform your business.

VTI Cloud is an Advanced Consulting Partner of AWS in Vietnam that has invested significantly in their AWS practice and had extensive experience in deploying customer solutions on AWS. We have a strong bench of trained and certified technical consultants, expertise in project management, and a healthy revenue-generating consulting business on AWS.

vti cloud certification

our domains of expertise

vti cloud aws cert

News & Events

VTI Cloud & AWS

Case Study

VTI Cloud & AWS

Customers

That trust AWS & VTI Cloud Team

WHAT OUR CLIENTS SAY

VTI Cloud