AWS MIGRATION GIÚP BẠN ĐƯỢC GÌ?

Solution

NHANH CHÓNG, BẢO MẬT VÀ TIN CẬY

AWS cho phép bạn tạo kiến trúc cho tương lai bằng cách cung cấp nhiều lựa chọn hơn bao giờ hết bằng cách chuyển sang AWS. Hệ thống AWS bao gồm điện toán, lưu trữ, cơ sở dữ liệu, phân tích, mạng, thiết bị di động, công cụ dành cho nhà phát triển, công cụ quản lý, Internet of Things (IoT), Trí tuệ nhân tạo (AI), bảo mật, ứng dụng doanh nghiệp, v.v.

choose the right use case for you

SOLUTION

Rehosting

Rehosting là phương pháp được hầu hết các doanh nghiệp lựa chọn, VTI Cloud sẽ giúp doanh nghiệp của bạn chuyển dịch lên AWS một cách nhanh chóng, doanh nghiệp chỉ cần giữ nguyên hạ tầng và chuyển lên môi trường AWS.

Replatform

Khi chuyển sang Cloud, khách hàng sẽ được hưởng nhiều lợi ích. Thay vì phải quản lý cơ sở hạ tầng và khối lượng công việc của riêng mình, họ có thể tối ưu hóa chi phí và nguồn nhân lực bằng cách sử dụng các dịch vụ được quản lý bởi AWS như RDS, EKS.

Refactoring

Refactoring có nghĩa là bạn cần xây dựng và kiến trúc lại hệ thống từ đầu trước khi chuyển dịch lên AWS. Phương pháp này sẽ đảm bảo rằng hệ thống của bạn tương thích với môi trường AWS, hưởng lợi ích từ các dịch vụ của AWS.

Rehosting
Replatform
Refactoring

/Migration/

Rehosting

Rehosting là phương pháp phổ biến nhất của AWS Migration do tính đơn giản và tốc độ tương đối của nó để phản hồi kịp thời với khó khăn của tổ chức hoặc các sự cố bất ngờ.

Lợi ích của Rehosting

  • Không cần thay đổi code
  • Không cần thay đổi kiến trúc
  • Tự động hóa cao với giới hạn và không có downtime

 

Rehosting
Replatform
Refactoring

/Migration/

Replatform

Replatform tương tự như rehosting các ứng dụng trên môi trường điện toán đám mây, nhưng nó liên quan đến việc sửa đổi một số ứng dụng để tận dụng hạ tầng trên cloud. Do đó, nó có thể giảm chi phí migration, chi phí chạy các ứng dụng đồng thời giảm thiểu rủi ro.

Lợi ích của Replatforming

  • Chi phí hiệu quả
  • Ứng dụng tận dụng được các dịch vụ hiện đại của AWS
  • Bắt đầu từ quy mô nhỏ và mở rộng khi cần thiết
Rehosting
Replatform
Refactoring

/Migration/

Refactoring

Refactoring bao gồm một quy trình nâng cao hơn trong việc tái kiến trúc và thường code lại một số phần của ứng dụng hiện có để tận dụng môi trường cũng như dịch vụ của AWS. Phương pháp này có thể mang lại lợi tức đầu tư cao nhất khi các tổ chức đang chạy và vận hành trên môi trường AWS.

Lợi ích của Refactoring

  • Lợi thế về chi phí trong dài hạn
  • Tận dụng tối đa các lợi ích và tính năng của điện toán đám mây
  • Tăng khả năng phục hồi