Case Studies

  

GRAP VIỆT – CẢI TIẾN TÍCH HỢP DỮ LIỆU CÙNG AWS

GRAP VIỆT – CẢI TIẾN TÍCH HỢP DỮ LIỆU CÙNG AWS

Về GRAP VIỆT Grap Việt – Ứng dụng công nghệ đa dịch vụ cho người Việt. Grap Việt cung cấp ứng dụng đa dịch vụ với các giải pháp kết nối vận chuyển đặt xe Taxi, bốn bánh và hai bánh, đặt vé máy bay, đặt phòng khách sạn, mua sắm, giải trí và nhiều […]

VMCG TĂNG TỐC CHUYỂN ĐỔI SỐ VÀ MỞ RỘNG THỊ TRƯỜNG VỚI AWS

VMCG TĂNG TỐC CHUYỂN ĐỔI SỐ VÀ MỞ RỘNG THỊ TRƯỜNG VỚI AWS

Với tính linh hoạt và tính đàn hồi, Amazon Web Services (AWS) là giải pháp phù hợp nhất cho VMCG.

IZZI ASIA- Quản lý hệ sinh thái công nghệ đồng bộ và nhất quán với AWS

IZZI ASIA- Quản lý hệ sinh thái công nghệ đồng bộ và nhất quán với AWS

Cơ sở hạ tầng toàn cầu đáng tin cậy và đủ điều kiện từ AWS giúp IZZI ASIA dễ dàng mở rộng nền tảng của họ theo yêu cầu.

Ứng dụng điện toán đám mây vào giáo dục trực tuyến VUIHOC

Ứng dụng điện toán đám mây vào giáo dục trực tuyến VUIHOC

Sự chuyển dịch lên môi trường AWS đã giúp VUIHOC giải quyết các vấn đề đang gặp phải trong thực tế như vấn đề truy cập, bảo mật, thời gian trễ, tính khả dụng v.v. VUIHOC đã được giảm bớt gánh nặng cho các đầu việc quản trị hệ thống và tập trung nhân lực hơn vào các mục tiêu dài hạn, mở ra thêm tiềm năng để VUIHOC tiếp tục phát triển mạnh mẽ trong tương lai. 

Xem thêm