Case Studies

  

Merchize cắt giảm tới 70% chi phí điện toán với chiến lược EKS trên Spot của AWS

Merchize cắt giảm tới 70% chi phí điện toán với chiến lược EKS trên Spot của AWS

Merchize đã tham khảo tư vấn của AWS và VTI Cloud để chuyển đổi nền tảng của họ sang môi trường đa dạng người thuê (Multi-tentant) thay vì một người thuê (single-tentant).

ITNavi – Mở rộng khả năng với AWS

ITNavi – Mở rộng khả năng với AWS

ITNavi cần phải di chuyển ứng dụng và cơ sở dữ liệu hiện tại của họ sang một hệ thống mới trên AWS sẽ cải thiện hiệu suất, cung cấp các thang đo tự động, cải thiện tính bảo mật, tính khả dụng và độ tin cậy. Ban điều hành của ITNavi cũng xác định […]

XRHealth nhanh chóng mở rộng quy mô, tăng tính sẵn sàng với Amazon RDS

XRHealth nhanh chóng mở rộng quy mô, tăng tính sẵn sàng với Amazon RDS

(EN) Since 2020, the 50-employee startup XRHealth has used Amazon RDS for MySQL to expand quickly and optimize cost-effectively.

Reddit di chuyển cơ sở dữ liệu lên Amazon Aurora

Reddit di chuyển cơ sở dữ liệu lên Amazon Aurora

Với số lượng người dùng tăng hơn 30% mỗi năm, Reddit phải đối mặt với những thách thức trong việc đảm bảo cung cấp dịch vụ chất lượng cho người dùng, trong trường hợp này, họ phải thuê thêm kỹ sư hoặc đầu tư vào nhiều về tài nguyên hơn để đáp ứng lượng dữ […]

Xem thêm