Case Studies

  

Reddit di chuyển cơ sở dữ liệu lên Amazon Aurora

Reddit di chuyển cơ sở dữ liệu lên Amazon Aurora

Với số lượng người dùng tăng hơn 30% mỗi năm, Reddit phải đối mặt với những thách thức trong việc đảm bảo cung cấp dịch vụ chất lượng cho người dùng, trong trường hợp này, họ phải thuê thêm kỹ sư hoặc đầu tư vào nhiều về tài nguyên hơn để đáp ứng lượng dữ […]

VEEAM & AWS “avengers” – Bảo vệ dữ liệu tối ưu

VEEAM & AWS “avengers” – Bảo vệ dữ liệu tối ưu

Sự kết hợp giữa Veeam và Amazon Web Services (AWS) đảm bảo tính khả dụng và bảo mật tối ưu cho mọi ứng dụng và mọi dữ liệu. Các giải pháp của Veeam giúp di chuyển, quản lý, bảo vệ và phục hồi dữ liệu quan trọng bao gồm sao lưu đến, từ và trong […]

CHIẾN LƯỢC “KHÁCH SẠN TRÊN MÂY” CỦA ACCOR TẠI ĐÔNG NAM Á

CHIẾN LƯỢC “KHÁCH SẠN TRÊN MÂY” CỦA ACCOR TẠI ĐÔNG NAM Á

Các quốc gia khác nhau, các nhà khai thác khác nhau đòi hỏi Accor một chiến lược Cloud có nhiều sắc thái hơn trong nỗ lực tái xây dựng hệ thống. Chiến lược Cloud của Accor Với danh mục khách sạn và thương hiệu ngày càng mở rộng ở Đông Nam Á, Accor muốn giảm […]

Omise duy trì tính khả dụng cao 99,99% bằng cách sử dụng toàn bộ dịch vụ của AWS

Omise duy trì tính khả dụng cao 99,99% bằng cách sử dụng toàn bộ dịch vụ của AWS

Omise là công ty FinTech hàng đầu ở Đông Nam Á chuyên cung cấp dịch vụ cổng thanh toán cho người bán. Các giải pháp của Omise luôn đảm bảo tính khả dụng 99,99% và dễ dàng mở rộng. Sử dụng toàn bộ dịch vụ trên AWS, công ty đã tăng khối lượng giao dịch tối đa lên gấp 10 lần, xử lý 10.000 giao dịch mỗi phút trong thời gian cao điểm.

Xem thêm