Case Studies

  

VTI CLOUD thực hiện Đánh giá và Phân tích Hạ tầng CNTT cho VVC

VTI CLOUD thực hiện Đánh giá và Phân tích Hạ tầng CNTT cho VVC

Vừa qua, các kỹ sư của VTI CLOUD đã phối hợp cùng MICROSOFT thực hiện Đánh giá hạ tầng, đưa ra báo cáo phân tích hiện trạng hệ thống hạ tầng CNTT của VVC, từ đó đề xuất lộ trình phù hợp cho việc chuyển đổi lên Azure cloud và ứng dụng các công nghệ khác của Microsoft.

GRAP VIỆT – CẢI TIẾN TÍCH HỢP DỮ LIỆU CÙNG AWS

GRAP VIỆT – CẢI TIẾN TÍCH HỢP DỮ LIỆU CÙNG AWS

Về GRAP VIỆT Grap Việt – Ứng dụng công nghệ đa dịch vụ cho người Việt. Grap Việt cung cấp ứng dụng đa dịch vụ với các giải pháp kết nối vận chuyển đặt xe Taxi, bốn bánh và hai bánh, đặt vé máy bay, đặt phòng khách sạn, mua sắm, giải trí và nhiều […]

VMCG TĂNG TỐC CHUYỂN ĐỔI SỐ VÀ MỞ RỘNG THỊ TRƯỜNG VỚI AWS

VMCG TĂNG TỐC CHUYỂN ĐỔI SỐ VÀ MỞ RỘNG THỊ TRƯỜNG VỚI AWS

Với tính linh hoạt và tính đàn hồi, Amazon Web Services (AWS) là giải pháp phù hợp nhất cho VMCG.

IZZI ASIA- Quản lý hệ sinh thái công nghệ đồng bộ và nhất quán với AWS

IZZI ASIA- Quản lý hệ sinh thái công nghệ đồng bộ và nhất quán với AWS

Cơ sở hạ tầng toàn cầu đáng tin cậy và đủ điều kiện từ AWS giúp IZZI ASIA dễ dàng mở rộng nền tảng của họ theo yêu cầu.

Xem thêm