Case Studies

  

VEEAM & AWS “avengers” – Bảo vệ dữ liệu tối ưu

VEEAM & AWS “avengers” – Bảo vệ dữ liệu tối ưu

Sự kết hợp giữa Veeam và Amazon Web Services (AWS) đảm bảo tính khả dụng và bảo mật tối ưu cho mọi ứng dụng và mọi dữ liệu. Các giải pháp của Veeam giúp di chuyển, quản lý, bảo vệ và phục hồi dữ liệu quan trọng bao gồm sao lưu đến, từ và trong […]

CHIẾN LƯỢC “KHÁCH SẠN TRÊN MÂY” CỦA ACCOR TẠI ĐÔNG NAM Á

CHIẾN LƯỢC “KHÁCH SẠN TRÊN MÂY” CỦA ACCOR TẠI ĐÔNG NAM Á

Các quốc gia khác nhau, các nhà khai thác khác nhau đòi hỏi Accor một chiến lược Cloud có nhiều sắc thái hơn trong nỗ lực tái xây dựng hệ thống. Chiến lược Cloud của Accor Với danh mục khách sạn và thương hiệu ngày càng mở rộng ở Đông Nam Á, Accor muốn giảm […]

Omise duy trì tính khả dụng cao 99,99% bằng cách sử dụng toàn bộ dịch vụ của AWS

Omise duy trì tính khả dụng cao 99,99% bằng cách sử dụng toàn bộ dịch vụ của AWS

Omise là công ty FinTech hàng đầu ở Đông Nam Á chuyên cung cấp dịch vụ cổng thanh toán cho người bán. Các giải pháp của Omise luôn đảm bảo tính khả dụng 99,99% và dễ dàng mở rộng. Sử dụng toàn bộ dịch vụ trên AWS, công ty đã tăng khối lượng giao dịch tối đa lên gấp 10 lần, xử lý 10.000 giao dịch mỗi phút trong thời gian cao điểm.

Camly Platform – Sẵn sàng đổi mới vượt trội cùng AWS

Camly Platform – Sẵn sàng đổi mới vượt trội cùng AWS

Camly Platform là nền tảng công nghệ tài chính đầu tiên tại Việt Nam cho các nhà đầu tư tham gia vào thị trường bất động sản Mỹ và thế giới. Đứng trước nhu cầu đổi mới hạ tầng, Camly lựa chọn các dịch vụ của AWS và sự hỗ trợ tư vấn về công nghệ từ VTI Cloud – Đối tác cấp cao của AWS tại Việt Nam.

Xem thêm