Đối tác chính

VTI Cloud

Là đối tác cấp cao của AWS, chúng tôi mong muốn mang sức mạnh của điện toán đám mây đến với các tổ chức, doanh nghiệp nhằm tăng tốc thời gian của họ để đạt được tác động kinh doanh đáng kể.

VTI Cloud là Advanced Consulting Partner của AWS với nhiều kinh nghiệm trong việc triển khai các giải pháp cho khách hàng trên AWS. Chúng tôi có một đội ngũ chuyên gia tư vấn kỹ thuật được đào tạo, sở hữu các chứng chỉ AWS, cũng như có chuyên môn về quản lý dự án.

 

Các Chứng chỉ

VTI Cloud

Các đối tác khác

VTI Cloud

Confluent cung cấp nền tảng giúp cho việc xây dựng data pipeline thời gian thực và các ứng dụng streaming trở nên dễ dàng hơn bằng cách tổng hợp event từ nhiều nguồn, tại nhiều vị trí vào một nơi streamming dữ liệu duy nhất. Điều này cho phép doanh nghiệp tạo ra một danh mục hoàn toàn mới cho các ứng dụng tầm soát event.

MongoDB mang tới document-oriented NoSQL database, một dạng database dùng cho lưu trữ dữ liệu dung lượng lớn. Thay vì dùng tables và rows của relational database, MongoDB lưu trữ dữ liệu dưới dạng Documents và Collections.

Với những lợi thế đem lại, MongoDB đang là nền tảng Database hàng đầu được thiết kế để tối ưu dữ liệu cho hệ thống của doanh nghiệp.

Trend Micro cung cấp dịch vụ nền tảng bảo mật cho các doanh nghiệp phát triển trên Cloud, mang tới sự hỗ trợ đa dạng, tích hợp API để bảo vệ hệ thống trên AWS.

Là một đối tác bảo mật hàng đầu của AWS, Trend Micro có nhiều giải pháp mạnh mẽ và linh hoạt hỗ trợ nhiều dịch vụ trên AWS như Amazon EC2 instances, AWS Lambda, AWS Fargate, Containers, AWS Outposts, Amazon S3, VPC networking.