Đối tác chính

VTI Cloud

vti aws advanced consulting partner badge

Là đối tác cấp cao của AWS, chúng tôi mong muốn mang sức mạnh của điện toán đám mây đến với các tổ chức, doanh nghiệp nhằm tăng tốc thời gian của họ để đạt được tác động kinh doanh đáng kể.

VTI Cloud là Advanced Consulting Partner của AWS với nhiều kinh nghiệm trong việc triển khai các giải pháp cho khách hàng trên AWS. Chúng tôi có một đội ngũ chuyên gia tư vấn kỹ thuật được đào tạo, sở hữu các chứng chỉ AWS, cũng như có chuyên môn về quản lý dự án.

 

Trở thành Gold Partner của Microsoft trong lĩnh vực Data analytics, VTI Cloud ngày càng khẳng định năng lực và thế mạnh trong lĩnh vực Điện toán đám mây. Thực hiện các giải pháp Điện toán đám mây của Microsoft Azure sẽ là bàn đạp tiếp nối mục tiêu mở rộng, phát triển kinh doanh cũng như tiếp cận thị phần Điện toán đám mây của VTI Cloud.

Bên cạnh đó, với đội ngũ chuyên gia về Big data, Data analytics, Cloud computing, VTI Cloud sẽ khai thác tối đa sức mạnh của dữ liệu & tận dụng hiệu quả các ứng dụng trong hệ sinh thái Microsoft để mang đến những giải pháp đột phá cho khách hàng.

 

Các Chứng chỉ

VTI Cloud

vti cloud 50+ certified aws engineers
vti cloud aws cert

Các đối tác khác

VTI Cloud

Confluent cung cấp nền tảng giúp cho việc xây dựng data pipeline thời gian thực và các ứng dụng streaming trở nên dễ dàng hơn bằng cách tổng hợp event từ nhiều nguồn, tại nhiều vị trí vào một nơi streamming dữ liệu duy nhất. Điều này cho phép doanh nghiệp tạo ra một danh mục hoàn toàn mới cho các ứng dụng tầm soát event.

MongoDB

Xem thêm: MongoDB | VTI CLOUD

MongoDB mang tới document-oriented NoSQL database, một dạng database dùng cho lưu trữ dữ liệu dung lượng lớn. Thay vì dùng tables và rows của relational database, MongoDB lưu trữ dữ liệu dưới dạng Documents và Collections.

Với những lợi thế đem lại, MongoDB đang là nền tảng Database hàng đầu được thiết kế để tối ưu dữ liệu cho hệ thống của doanh nghiệp.

Trend Micro cung cấp dịch vụ nền tảng bảo mật cho các doanh nghiệp phát triển trên Cloud, mang tới sự hỗ trợ đa dạng, tích hợp API để bảo vệ hệ thống trên AWS.

Là một đối tác bảo mật hàng đầu của AWS, Trend Micro có nhiều giải pháp mạnh mẽ và linh hoạt hỗ trợ nhiều dịch vụ trên AWS như Amazon EC2 instances, AWS Lambda, AWS Fargate, Containers, AWS Outposts, Amazon S3, VPC networking.

Veeam_logo_topaz_rgb_2019

Xem thêm: Veeam | VTI CLOUD

Veeam® cung cấp bản sao lưu AWS hoàn toàn tự động và khôi phục thảm họa để bảo vệ và quản lý dễ dàng dữ liệu Amazon Elastic Compute Cloud (Amazon EC2) và Amazon Relational Database Services (Amazon RDS).

Được xây dựng với lưu ý đến hiệu quả về chi phí, bảo mật và khả năng mở rộng, bạn có thể loại bỏ nguy cơ mất dữ liệu cho tất cả dữ liệu AWS của mình trong khi tiết kiệm đáng kể!