Tin Tức

Tin Tức & Sự Kiện

WHAT’S NEW IN THE CLOUD? – 07.2021

Cùng đến với các tin tức đáng chú ý của AWS trong tháng 7 với hàng loạt cập nhật dịch...

Chi tiết

WHAT’S NEW IN THE CLOUD? – 06.2021

Cùng đến với các tin tức đáng chú ý của AWS trong tháng 6 với hàng loạt sự chào sân...

Chi tiết

WHAT’S NEW IN THE CLOUD? – 05.2021

Mỗi tháng một lần, chúng tôi phát hành bản tin công nghệ tới tất cả khách hàng của VTI Cloud...

Chi tiết

Sự Kiện

Tin Tức & Sự Kiện

T7, Th9 25, 2021 Đang diễn ra

[FREE WEBINAR] Modernizing Payments: What’s there for FinTech?

Dưới sự tác động của dịch bệnh Covid-19, ngành công nghệ thanh toán tại Việt Nam đã có những bước...

Địa điểm : Zoom Webinar

T6, Th8 20, 2021 Đã qua

[MONGODB WEBINAR] THE DIFFERENCE BETWEEN COMMUNITY AND ENTERPRISE EDITION | Comparison & Explanation from Experts

Phân tích sự khác biệt giữa Community and Enterprise edition của MongoDB, VTI Cloud phối hợp cùng MongoDB tổ chức...

Địa điểm : Online

T4, Th8 11, 2021 Đã qua

[FREE WEBINAR] Webinar 201: Security for Cloud Workloads with Trend Micro

Leveraging the strengths of AWS Advanced Consulting Partner and Bronze Partner with Trend Micro, on August 11, VTI Cloud cooperates...

Địa điểm : Online