Tin Tức

Tin Tức & Sự Kiện

WHAT’S NEW IN THE CLOUD? – 07.2021

Cùng đến với các tin tức đáng chú ý của AWS trong tháng 7 với hàng loạt cập nhật dịch...

Chi tiết

WHAT’S NEW IN THE CLOUD? – 06.2021

Cùng đến với các tin tức đáng chú ý của AWS trong tháng 6 với hàng loạt sự chào sân...

Chi tiết

WHAT’S NEW IN THE CLOUD? – 05.2021

Mỗi tháng một lần, chúng tôi phát hành bản tin công nghệ tới tất cả khách hàng của VTI Cloud...

Chi tiết

Sự Kiện

Tin Tức & Sự Kiện

T6, Th11 26, 2021 Đã qua

[Tech Sharing] Tăng tốc phát triển ứng dụng cùng MongoDB Atlas trên AWS

Accelerate Application Development with MongoDB Atlas on AWS – Tăng tốc phát triển ứng dụng cùng MongoDB Atlas trên AWS...

Địa điểm : Zoom Webinar

T3, Th11 16, 2021 Đã qua

[CEO TALK] DIGITAL PLATFORM STRATEGIES – START TO GROW!

CÁC CHIẾN LƯỢC NỀN TẢNG SỐ – Khởi đầu Tăng trưởng Thời gian: 10:00 – 12:00 16/11/2021 Hình thức đăng...

Địa điểm : Zoom Webinar

T3, Th10 26, 2021 Đã qua

FREE WEBINAR: NETWORK EFFECTS FOR DIGITAL BANKING

Thời gian: 10:00 – 11h45: 26/10/2021  Hình thức đăng ký: Zoom Webinar  1. NỘI DUNG Với sự phát triển mạnh...

Địa điểm : Zoom Webinar