LOẠI BỎ GÁNH NẶNG VẬN HÀNH

Solution

YOU LEAD, WE MANAGE

Quản lý hoạt động của cơ sở hạ tầng AWS của bạn và cung cấp các hoạt động cơ sở hạ tầng thường xuyên như bản vá, quản lý tính liên tục, quản lý bảo mật; và các quy trình quản lý CNTT như quản lý sự cố, thay đổi và yêu cầu dịch vụ.

choose the right use case for you

SOLUTION

8×5

Dịch vụ tư vấn VTI Cloud tập trung nghiên cứu và đề xuất các giải pháp giúp doanh nghiệp giảm thiểu chi phí vận hành và rủi ro, tự động hóa trong vận hành, ví dụ như các yêu cầu thay đổi, dịch vụ giám sát, quản lý, bản vá lưu trữ, bảo mật và sao lưu.

24×7

VTI Cloud có đội ngũ kỹ thuật trực 24/7 để theo dõi và xử lý kịp thời các sự cố không mong muốn. Về quy trình, hàng tháng sẽ có báo cáo về tài nguyên sử dụng, hiệu suất của hệ thống, các vấn đề gặp phải trong quá trình vận hành.

8x5
24x7

/Managed/

8×5

VTI Cloud cung cấp dịch vụ tư vấn cho khách hàng vào tất cả các ngày làm việc trong tuần (8x5).

Các dịch vụ bao gồm:

  • Xử lý yêu cầu thay đổi (RFC).
  • Đề xuất để tối ưu hóa hiệu suất.
  • Tối ưu hóa chi phí vận hành.
8x5
24x7

/Managed/

24×7

Chúng tôi cung cấp dịch vụ giám sát hạ tầng và ứng dụng 24x7.

  • Giám sát hạ tầng bao gồm giám sát máy ảo và dịch vụ mà khách hàng đang chạy trên AWS, dịch vụ thanh toán và báo cáo sử dụng hàng tuần và hàng tháng.
  • Giám sát ứng dụng bao gồm giám sát Apdex, phân tích hiệu suất & bảo mật, phát hiện và xử lí sự cố.