/VTI CLOUD/

Sự kiện

Contact us

+84-24-73068883 [email protected]

Sự kiện

what’s up at VTI

T6, Th12 24, 2021 Past event

[Tech Sharing] Best Practices in Landing Zone

Thời gian: 10:00 – 12:00 24/12/2021 Hình thức: Zoom Webinar  1. NỘI DUNG Đa số chúng ta đều lầm tưởng...

Location: Zoom Webinar

T6, Th11 26, 2021 Past event

[Tech Sharing] Tăng tốc phát triển ứng dụng cùng MongoDB Atlas trên AWS

Accelerate Application Development with MongoDB Atlas on AWS – Tăng tốc phát triển ứng dụng cùng MongoDB Atlas trên AWS...

Location: Zoom Webinar

T3, Th11 16, 2021 Past event

[CEO TALK] DIGITAL PLATFORM STRATEGIES – START TO GROW!

CÁC CHIẾN LƯỢC NỀN TẢNG SỐ – Khởi đầu Tăng trưởng Thời gian: 10:00 – 12:00 16/11/2021 Hình thức đăng...

Location: Zoom Webinar

T3, Th10 26, 2021 Past event

FREE WEBINAR: NETWORK EFFECTS FOR DIGITAL BANKING

Thời gian: 10:00 – 11h45: 26/10/2021  Hình thức đăng ký: Zoom Webinar  1. NỘI DUNG Với sự phát triển mạnh...

Location: Zoom Webinar

T3, Th9 28, 2021 Past event

Webinar: Retail to E-commerce: Dynamic from Cloud

Thời gian: 10:00 – 11:45 28/09/2021 Platform: Online Webinar thông qua Gotowebinar 1.Context  Trong khi nhiều ngành kinh tế khác...

Location: Gotowebinar

T7, Th9 25, 2021 Past event

[FREE WEBINAR] Modernizing Payments: What’s there for FinTech? – Hiện đại hóa thanh toán: Cơ hội nào cho Fintech?

Dưới sự tác động của dịch bệnh Covid-19, ngành công nghệ thanh toán tại Việt Nam đã có những bước...

Location: Zoom Webinar

T6, Th8 20, 2021 Past event

[MONGODB WEBINAR] THE DIFFERENCE BETWEEN COMMUNITY AND ENTERPRISE EDITION | Comparison & Explanation from Experts

Phân tích sự khác biệt giữa Community and Enterprise edition của MongoDB, VTI Cloud phối hợp cùng MongoDB tổ chức...

Location: Online

T4, Th8 11, 2021 Past event

[FREE WEBINAR] Webinar 201: Security for Cloud Workloads with Trend Micro

Leveraging the strengths of AWS Advanced Consulting Partner and Bronze Partner with Trend Micro, on August 11, VTI Cloud cooperates...

Location: Online

T4, Th7 14, 2021 Past event

[ONLINE CONFERENCE] MongoDB.live

HỘI THẢO TRỰC TUYẾN TOÀN CẦU LỚN NHẤT TRONG NĂM CỦA #MONGODB sẽ diễn ra vào hai ngày 13-14/7. Xin...

Location: Online