/VTI CLOUD/

Sự kiện

Contact us

+84-24-73068883 [email protected]

Sự kiện

what’s up at VTI

T7, Th9 25, 2021 Happening

[FREE WEBINAR] Modernizing Payments: What’s there for FinTech?

Dưới sự tác động của dịch bệnh Covid-19, ngành công nghệ thanh toán tại Việt Nam đã có những bước...

Location: Zoom Webinar

T6, Th8 20, 2021 Past event

[MONGODB WEBINAR] THE DIFFERENCE BETWEEN COMMUNITY AND ENTERPRISE EDITION | Comparison & Explanation from Experts

Phân tích sự khác biệt giữa Community and Enterprise edition của MongoDB, VTI Cloud phối hợp cùng MongoDB tổ chức...

Location: Online

T4, Th8 11, 2021 Past event

[FREE WEBINAR] Webinar 201: Security for Cloud Workloads with Trend Micro

Leveraging the strengths of AWS Advanced Consulting Partner and Bronze Partner with Trend Micro, on August 11, VTI Cloud cooperates...

Location: Online

T4, Th7 14, 2021 Past event

[ONLINE CONFERENCE] MongoDB.live

HỘI THẢO TRỰC TUYẾN TOÀN CẦU LỚN NHẤT TRONG NĂM CỦA #MONGODB sẽ diễn ra vào hai ngày 13-14/7. Xin...

Location: Online

T6, Th7 23, 2021 Past event

[FREE WEBINAR] Webinar 101: Data Migration with VTI Cloud

Taking advantage of AWS Advanced Consulting Partner and experience in implementing Migration, on July 23, VTI Cloud cooperated with FTI...

Location: Online

T5, Th4 29, 2021 Past event

[FREE SEMINAR] Next-Gen Data Protection with Veeam & AWS

Tận dụng thế mạnh sao lưu của Veeam và lưu trữ của AWS, tới mục tiêu mang lại những giải...

Location: Workyos Business Center, HCM City

T5, Th4 8, 2021 Past event

[FREE WEBINAR] Cloud Cost Management 201: Gain Visibility into Your AWS Spend

With the goal of bringing the most effective ways to visualize and manage Cloud costs, VTI Cloud and AWS Vietnam...

Location: Online

T6, Th1 29, 2021 Past event

AWS re:Invent 2020 re:Cap Vietnam

AWS Việt Nam sẽ tổ chức một buổi re:Invent re:Cap với các cập nhật mới của dịch vụ được chia...

Location: https://bityl.co/5D5u

T7, Th11 21, 2020 Past event

Seminar/Webinar: AWS Container Day with VTI Cloud

Tìm hiểu và thực hành việc sử dụng Container và Kubernetes trên hạ tầng AWS. Đăng ký tham dự workshop...

Location: Ha Noi