/VTI CLOUD/

Sự kiện

Contact us

+84-24-73068883 [email protected]

Sự kiện

what’s up at VTI

T6, Th9 22, 2023 Past event

test

test

Location: Zoom Webinar

T5, Th5 26, 2022 Past event

[Tech Sharing] Best Practices for Making an Amazon RDS Migration Go Smoothly

Thời gian: 14:00 – 16:00 ngày 26/05/2022 Hình thức: Trực tuyến (GotoWebinar) 1. NỘI DUNG Amazon Relational Database Service (Amazon...

Location: GoToWebinar

T5, Th3 24, 2022 Past event

[Tech Sharing] AWS Containers – Chìa khóa phát triển ứng dụng Cloud Native hiện đại

Thời gian: 10:00 – 12:00 ngày 24/03/2022 Hình thức: Trực tuyến (GotoWebinar) 1. NỘI DUNG Thị trường Cloud Native đang...

Location: Go To Webinar

T6, Th2 25, 2022 Past event

[CXO TALK] NHÀ MÁY KHÔNG GIẤY TỜ – Xu thế tất yếu ngành sản xuất toàn cầu

Thời gian: 10:00 – 12:00 ngày 25/02/2022 Hình thức: Trực tuyến (GotoWebinar) NỘI DUNG Trong quá trình chuyển đổi số...

Location: GoToWebinar

T6, Th12 24, 2021 Past event

[Tech Sharing] Best Practices in Landing Zone

Thời gian: 10:00 – 12:00 24/12/2021 Hình thức: Zoom Webinar  1. NỘI DUNG Đa số chúng ta đều lầm tưởng...

Location: Zoom Webinar

T6, Th11 26, 2021 Past event

[Tech Sharing] Tăng tốc phát triển ứng dụng cùng MongoDB Atlas trên AWS

Accelerate Application Development with MongoDB Atlas on AWS – Tăng tốc phát triển ứng dụng cùng MongoDB Atlas trên AWS...

Location: Zoom Webinar

T3, Th11 16, 2021 Past event

[CEO TALK] DIGITAL PLATFORM STRATEGIES – START TO GROW!

CÁC CHIẾN LƯỢC NỀN TẢNG SỐ – Khởi đầu Tăng trưởng Thời gian: 10:00 – 12:00 16/11/2021 Hình thức đăng...

Location: Zoom Webinar

T3, Th9 28, 2021 Past event

Webinar: Retail to E-commerce: Dynamic from Cloud

Thời gian: 10:00 – 11:45 28/09/2021 Platform: Online Webinar thông qua Gotowebinar 1.Context  Trong khi nhiều ngành kinh tế khác...

Location: Gotowebinar

T7, Th9 25, 2021 Past event

[FREE WEBINAR] Modernizing Payments: What’s there for FinTech? – Hiện đại hóa thanh toán: Cơ hội nào cho Fintech?

Dưới sự tác động của dịch bệnh Covid-19, ngành công nghệ thanh toán tại Việt Nam đã có những bước...

Location: Zoom Webinar
1 2 3