Cost Optimization

Solution

Tiết kiệm chi phí dịch vụ và cơ sở hạ tầng AWS của bạn

Khám phá các mẹo và hướng dẫn từ VTI Cloud để tiết kiệm chi phí dịch vụ và cơ sở hạ tầng AWS của bạn. VTI Cloud sẽ thực hiện Đánh giá được kiến trúc tốt để xác định nguyên nhân gốc rễ và đưa ra các phương pháp hay nhất để tiết kiệm chi phí AWS của khách hàng.

choose the right use case for you

SOLUTION

Right-Pricing

Lựa chọn cách tính phí hợp lý (right-pricing model) để giảm chi phí AWS của doanh nghiệp Sử dụng Reserved Instances (RI)  Sử dụng EC2 Spot Instance Sử dụng Compute Saving Plans Hãy đăng ký để nhận sự trợ giúp từ VTI Cloud.

Right-Sizing

Tư vấn và hỗ trợ khách hàng loại instance và tài nguyên phù hợp và tối ưu nhất cho chi phí AWS: Giảm chi phí cho các tài nguyên dư thừa. Tối ưu chi phí cho các hoạt động ít thực hiện. Tích hợp các dịch vụ / giải pháp tối ưu chi phí theo […]

Right-Pricing
Right-Sizing

/Cost/

Right-Pricing

Lựa chọn cách tính phí hợp lý (right-pricing model) để giảm chi phí AWS của doanh nghiệp

  • Sử dụng Reserved Instances (RI) 
  • Sử dụng EC2 Spot Instance
  • Sử dụng Compute Saving Plans

Hãy đăng ký để nhận sự trợ giúp từ VTI Cloud.

Right-Pricing
Right-Sizing

/Cost/

Right-Sizing

Tư vấn và hỗ trợ khách hàng loại instance và tài nguyên phù hợp và tối ưu nhất cho chi phí AWS:

  • Giảm chi phí cho các tài nguyên dư thừa.
  • Tối ưu chi phí cho các hoạt động ít thực hiện.
  • Tích hợp các dịch vụ / giải pháp tối ưu chi phí theo nhu cầu.