Development Service
Managed Service
Migration Service
Well-Architected Review
Development
Service
Development
Service
Managed
Service
Managed
Service
Migration
Service
Migration
Service
Well-Architected
Review Service
Well-Architected
Review Service
Be The Next Smart

CHIẾN LƯỢC AWS CỦA CHÚNG TÔI

Giải pháp & Dịch vụ của VTI Cloud

01
ARCHITECTURE ASSESSMENT & CONSULTATION

Evaluate the system and workloads. Provide professional and critical assessments and consult architectural solutions and migration strategy.

Infrastructure deployment, workloads and applications migration to AWS. Choose the most suitable integration services and optimize the system.

02
DEPLOYMENT
03
MANAGEMENT AND PROVISION

Provide the best and suitable solutions for post-deployment system management, provision and monitoring.

Review the architecture to check the system, create plans for the system to achieve the best operating results at optimal costs.

04
ARCHITECTURE REVIEW

Về chúng tôi

VTI Cloud

Được công nhận là một công ty khởi nghiệp về tư vấn AWS tuyệt vời để làm việc; mục đích của chúng tôi – VTI Cloud là mang sức mạnh của đám mây cho các tổ chức nhằm tăng tốc thời gian của họ để định giá và đạt được tác động kinh doanh đáng kể. VTI Cloud được xác định bởi các giá trị mà chúng tôi tự tin đó là ý tưởng sáng tạo, giải pháp tối ưu, chính sách kinh doanh linh hoạt và phát triển kỹ năng của nhân sự.

Tầm nhìn

Chúng tôi mong muốn trở thành công ty dẫn đầu toàn cầu trong lĩnh vực Tư vấn đám mây thông qua trải nghiệm và dịch vụ khách hàng vô giá và đáng tin cậy của chúng tôi.

Mục tiêu

Với tư cách là một đối tác đáng tin cậy, chúng tôi sẽ tiếp tục mở rộng tầm nhìn của bối cảnh kinh doanh thông qua sáng tạo doanh nghiệp và tập trung kỹ thuật chuyên sâu.

Dịch vụ

Cốt lõi của VTI Cloud

/Development Service/

Customers can customize services according to their needs with a flexible service package from VTI Cloud.

/Managed Service/

Control your business via multi-platform expertise, flexible solutions plans and cutting-edge automation.

/Migration Service/

Moving any workload from an on-premises environment, hosting facility, or other public clouds to AWS.

/Well-Architected Review/

Provides a consistent approach to evaluating systems against best practices.

Đối tác chính

VTI Cloud

vti aws advanced consulting partner badge

Là đối tác cấp cao của AWS, chúng tôi mong muốn mang sức mạnh của điện toán đám mây đến với các tổ chức, doanh nghiệp nhằm tăng tốc thời gian của họ để đạt được tác động kinh doanh đáng kể.

VTI Cloud là Advanced Consulting Partner của AWS với nhiều kinh nghiệm trong việc triển khai các giải pháp cho khách hàng trên AWS. Chúng tôi có một đội ngũ chuyên gia tư vấn kỹ thuật được đào tạo, sở hữu các chứng chỉ AWS, cũng như có chuyên môn về quản lý dự án.

Trở thành Gold Partner của Microsoft trong lĩnh vực Data analytics, VTI Cloud ngày càng khẳng định năng lực và thế mạnh trong lĩnh vực Điện toán đám mây. Thực hiện các giải pháp Điện toán đám mây của Microsoft Azure sẽ là bàn đạp tiếp nối mục tiêu mở rộng, phát triển kinh doanh cũng như tiếp cận thị phần Điện toán đám mây của VTI Cloud.

Bên cạnh đó, với đội ngũ chuyên gia về Big data, Data analytics, Cloud computing, VTI Cloud sẽ khai thác tối đa sức mạnh của dữ liệu & tận dụng hiệu quả các ứng dụng trong hệ sinh thái Microsoft để mang đến những giải pháp đột phá cho khách hàng.

Các chứng chỉ

VTI Cloud

Case Study

VTI Cloud & AWS

Khách hàng

Tin tưởng AWS và VTI Cloud

KHÁCH HÀNG NÓI GÌ VỀ CHÚNG TÔI?

VTI Cloud

To have a trustworthy experience at Glory casino, you need to check out the list of live games on offer. There are various software providers.

The Biggest Exercise in Bodybuilding d-bal uk men classic bodybuilding trunks | globalbodybuilding