see more blog

Hiểu rõ về truyền tải dữ liệu AWS Data Transfer

aws data transfer

Đối với các ứng dụng cung cấp nội dung số như ứng dụng streaming, website có content về video…, một phần lớn chi phí trên dịch vụ đám mây AWS là xoay quanh việc truyền tải dữ liệu (AWS Data Transfer). Do AWS định nghĩa nhiều loại hình truyền tải dữ liệu khác nhau, việc hiểu rõ thông tin về các loại hình Data Transfer của AWS là rất quan trọng. Hơn nữa, chi phí truyền tải dữ liệu, trong phạm vi Availability Zones, trong Regions, giữa các Regions, vào và ra AWS và internet khác nhau đáng kể tùy thuộc vào các lựa chọn triển khai.

Để tính toán chính xác tất cả chi phí truyền tải dữ liệu hoặc nếu bạn muốn tối ưu hóa thiết kế hệ thống trên AWS của mình trước khi triển khai, trước tiên, bạn cần biết chính xác cách tính phí AWS Data Transfer.

AWS Data Transfer Infographic

Trước tiên, mời các bạn xem giá Data Transfer cho khu vực ap-southeast-1 dưới dạng Infographic. Bao gồm 6 hạng mục chính:

(1) Dữ liệu ra/vào từ Internet

(2) Dữ liệu truyền giữa các AWS Regions (Inter-Region data transfer)

(3) Dữ liệu truyền giữa Edge Locations và AWS Regions

(4) Dữ liệu truyền giữa các dịch vụ AWS thông qua Public hoặc Elastic IPs

(5) Dữ liệu truyền trong cùng 01 region của Amazon EC2 instance

(6) Dữ liệu truyền qua Elastic Load Balancing

AWS data transfer

Giải thích AWS Data Transfer Infographic

Về AWS Data Transfer, Amazon Web Services thường sẽ tính chi phí trên từng GB truyền tải (theo đơn vị USD). Các chi phí về transaction hay theo giờ (hourly) sẽ không được áp dụng trong việc tính chi phí truyền tải dữ liệu, mà thường tính trong các dịch vụ về Compute, Storage hoặc Database.

(1) Data Transfer ra/vào từ Internet

aws data transfer in out internet

  • Từ Internet truyền vào AWS (Inbound data transfer):

Đám mây AWS không chỉ là các Regions và Availability Zones khác nhau trên toàn thế giới, mà còn là sự liên kết giữa các vị trí Direct Connect và AWS Edge Locations (Vị trí biên).

Các bạn có thể tìm hiểu thêm về hạ tầng của Amazon Web Services tại đây:

Xây dựng kiến trúc High Availability trên AWS cho doanh nghiệp: Compute, Database và Storage

Bất kỳ quá trình truyền tải dữ liệu nào từ Internet vào các dịch vụ của AWS đều miễn phí, cho dù đó là vào AWS Regions, vào Direct Connect hoặc vào Edge Locations.

  • Từ AWS truyền ra Internet (Outbound data transfer):

Việc truyền gửi dữ liệu ra ngoài Internet được tính phí theo mức độ truyền tải dữ liệu (tiered data transfer rates) và cụ thể theo từng khu vực (region-specific).

Bạn có thể xem biểu đồ cụ thể theo từng khu vực với tỷ giá theo từng cấp tại đây. Dưới đây, là bảng giá cho region Châu Á – Thái Bình Dương (Singapore) làm ví dụ:

aws data transfer 1

Mặc dù theo quy tắc chung, truyền tải dữ liệu vào AWS từ internet (inbound data transfer) là miễn phí, việc chuyển dữ liệu từ AWS Regions đến vị trí Direct Connect sẽ phải trả phí.

Cước phí truyền tải dữ liệu từ AWS regions đến vị trí Direct Connect phụ thuộc vào vị trí đầu của AWS Region và vị trí cuối tại Direct Connect. Ví dụ: chuyển dữ liệu từ Region Châu Á – Thái Bình Dương (Singapore) đến vị trí Direct Connect ở Chunghwa Telecom, Taipei, Taiwan có giá 0,0410 USD cho mỗi GB. Chuyển cùng một dữ liệu từ region Châu Á – Thái Bình Dương (Sydney) vào cùng Chunghwa Telecom có giá 0,1107 USD cho mỗi GB.

(2) Data Transfer giữa các AWS Regions (Inter-Region data transfer):

aws data transfer between aws regions

Phí truyền tải dữ liệu giữa các region (Inter-region data transfer) được tính theo mức giá của vị trí đầu của AWS Region. Áp dụng với hầu hết các dịch vụ có tính phí data transfer như EC2, S3, EKS…

Ví dụ: Nếu bạn có một bản sao lưu nội dung web được lưu trữ trong Amazon S3 ở Region Châu Á – Thái Bình Dương (Singapore) và mong muốn mở rộng dịch vụ của mình sang bất kỳ region nào khác, bạn sẽ cần thanh toán theo tỷ giá Khu vực phía Region Singapore là 0,09 USD cho mỗi GB được chuyển. Tương tự với US East (Ohio) sang US West (Los Angeles) là 0,02 USD cho mỗi GB.

Tuy nhiên, với cùng dữ liệu đó, bạn cần chuyển từ S3 buckets sang bất kỳ AZ nào khác (trong cùng một Region), thì chi phí này là free. Xem thêm tại mục Data Transfer trong S3 Pricing.

(3) AWS Data Transfer giữa Edge Locations và AWS Regions:

aws data transfer between aws regions and edge locations

Edge Locations là các địa điểm đặt/thuê trung tâm dữ liệu của AWS và là một phần của dịch vụ Amazon CloudFront CDN (Mạng phân phối nội dung). Những vị trí đó lưu dữ liệu vào bộ nhớ cache như video, API hoặc ứng dụng để các traffic khu vực biên đó truy cập với độ trễ thấp. Dữ liệu chuyển từ các AWS Regions đến các Edge Locations là miễn phí.

Dữ liệu chuyển từ các Edge Locations trở về Vị trí gốc (Origin) sẽ bị tính phí theo Regional Data Transfer Out to Internet

Regional Data Transfer Out to Internet

…và Data Transfer Out to Origin.

Data Transfer Out to Origin

Xem thêm cách tính phí và bảng giá của dịch vụ Amazon CloudFront ở đây.

(4) AWS Data Transfer giữa các dịch vụ AWS thông qua Public hoặc Elastic IPs

aws data transfer via IP Public or Elastic IP

Bất cứ khi nào bạn chuyển dữ liệu giữa các Amazon EC2 instance, AWS container, Amazon RDS, Amazon Redshift, Amazon DynamoDB Accelerator (DAX), Amazon ElastiCache hoặc Elastic Network Interfaces qua các Availability Zone khác nhau hoặc qua VPC peering, và cho dù quá trình chuyển này diễn ra công khai (public), riêng tư (private) hay chuyển qua Elastic IPv4 hoặc IPv6, thì sẽ luôn có phí truyền tải dữ liệu đầu ra là 0,01 USD mỗi GBphí truyền tải dữ liệu đầu vào là 0,01 USD cho mỗi GB.

Ví dụ: Khi chuyển 500 GB dữ liệu giữa một cluster Redshift trong VPC-a và một instance EC2 trong VPC-b, cả hai đều trong cùng một Availability Zone và bạn sẽ bị tính phí 5 USD / tháng khi đi ra từ VPC-a và 5 USD / tháng khi đi vào VPC-b. Cách tính này cũng áp dụng tương tự khi 02 dịch vụ nằm trong cùng một VPC nhưng ở các AZ khác nhau.

(5) AWS Data Transfer trong cùng 01 region của Amazon EC2 instance

Dữ liệu được truyền giữa Amazon Classic hoặc các Application Load Balancer và EC2 instance trong cùng một region là miễn phí.

Bất kỳ quá trình truyền tải dữ liệu nào giữa các EC2 instance, container hoặc Elastic Network Interfaces trong cùng Availability Zone và trong cùng một VPC, cho dù sử dụng địa chỉ IPv4 Public hay Elastic, đều đi kèm với khoản phí dữ liệu truyền ra là 0,01 USD mỗi GB và phí dữ liệu truyền vào là 0,01 USD mỗi GB.

(6) AWS Data Transfer qua Elastic Load Balancing

Cách tính phí của Amazon Classic sẽ dựa theo USD cho mỗi GB. Elastic Load Balancing tính chi phí dựa trên đơn vị công suất cân bằng tải (LCU) được sử dụng mỗi giờ.

Xem thêm về chi phí Elastic Load Balancing tại đây.

Tổng kết

Có rất nhiều cách để bạn có thể di chuyển dữ liệu trên đám mây. Chi phí truyền tải dữ liệu AWS có thể tăng vọt nếu không được thiết kế mô hình đúng cách. Những thông tin VTI Cloud đề cập trong bài viết sẽ giúp người dùng hiểu hơn về cách tính phí của AWS trên nhiều khía cạnh truyền tải dữ liệu khác nhau, giúp các bạn xây dựng được kiến trúc AWS với chi phí tối ưu nhất!

Bảng này tóm tắt chi phí truyền dữ liệu mà bạn có thể phải chịu cho các dịch vụ AWS khác nhau. Nếu có một chấm đen thì bạn có thể bị tính phí cho lần truyền tải đó.

Dịch vụDữ liệu truyền vào (1)Dữ liệu truyền giữa các AZ trong cùng 01 Region (4 & 5)Dữ liệu truyền giữa các Regions (2)Dữ liệu truyền ra internet (1)Dữ liệu truyền ra tới CloudFront (3)
Amazon EC2 (bao gồm EBS) 

 
Amazon EKS (Dựa trên EC2 clusters) 

 
Amazon S3  

 
Amazon CloudFront   

 
Amazon RDS 

 
Amazon DynamoDB  

 
Amazon Aurora  

 
Amazon Glacier  

 
AWS Snowball  

 
Amazon CloudSearch   

 
Amazon SNS   

 
Amazon SQS   

Về VTI Cloud

VTI Cloud là Đối tác cấp cao (Advanced Consulting Partner) của AWS, với đội ngũ hơn 50+ kỹ sư về giải pháp được chứng nhận bởi AWS. Với mong muốn hỗ trợ khách hàng trong hành trình chuyển đổi số và dịch chuyển lên đám mây AWS, VTI Cloud tự hào là đơn vị tiên phong trong việc tư vấn giải pháp, phát triển phần mềm và triển khai hạ tầng AWS cho khách hàng tại Việt Nam và Nhật Bản.

Xây dựng các kiến trúc an toàn, hiệu suất cao, linh hoạt, và tối ưu chi phí cho khách hàng là nhiệm vụ hàng đầu của VTI Cloud trong sứ mệnh công nghệ hóa doanh nghiệp.

Related news

what’s up at VTI