see more blog

Giới thiệu về Amazon CloudWatch (Phần 1)

Amazon CloudWatch Dashboard

Amazon CloudWatch là một dịch vụ của Amazon Web Services với chức năng nhận, lưu trữ và quản lý các metrics. Cùng với đó là một số dịch vụ khác sẽ được nhắc tới trong chuỗi bài viết chủ đề SysOps như CloudWatch Logs, CloudWatch Events, CloudWatch Alarms…

Với CloudWatch Alarms ta có thể nhận được cảnh báo, hoặc đưa ra những hành động cụ thể khi có những metrics vượt qua giới hạn đã cài đặt.

Khái niệm cơ bản của Amazon CloudWatch

Để bắt đầu sử dụng Amazon CloudWatch, ta cần làm quen với các khái niệm cơ bản sau:

1. Namespace = cung cấp ngữ cảnh cho metrics

AWS sử dụng namespace cho tất cả các dịch vụ của họ, và thường bắt đầu với AWS/[tên dịch vụ], tuy nhiên namespace do người dùng tạo ra sẽ không như vậy.

Ví dụ: namespace của EC2 : AWS/EC2; namespace của Lambda: AWS/Lambda…

Namespace giúp ta phân biệt các metrics có cùng tên ở các dịch vụ hoặc ứng dụng, vì thế namespace giống như một vật chứa cung cấp ngữ cảnh cho đối tượng.

AWS Namespace
AWS Namespace
 

2. Datapoint & Timestamp

Timestamp đại diện cho ngày và thời gian khi giá trị của metric được ghi nhận.
Datapoint là một giá trị độc lập tại thời điểm đó được Amazon CloudWatch ghi lại và quản lý.

Amazon CloudWatch Datapoint & Timestamp
 

3. Metric = tập hợp một chuỗi các Datapoints trong một khoảng thời gian.

Amazon CloudWatch Metrics
 

4. Dimension = tên/cặp giá trị

Để hiểu về Dimension, ta có thể lấy ví dụ một metric có MetricName là CPUUtilization và Namespace là AWS/EC2/Per-Instance Metrics để định danh. Sẽ rất khó để quản lý nếu ta không thể tách biệt datapoints từ các EC2 khác nhau, khi đó Dimension sẽ cấp cho ta tên/cặp giá trị (name/value pair) khi thêm các datapoints vào Amazon CloudWatch để tách biệt metric (giả sử là CPUUtilization) từ các instances khác nhau.

Amazon CloudWatch Dimension

Name/value pair trong trường hợp này là InstanceId/InstanceId Value

5. Statistic = phân tích tổng hợp data qua các chu kỳ

Giả sử ta có metric CPUUtilization với độ chi tiết 60 giây (1 phút), ta muốn có cái nhìn tổng quan về giá trị lớn nhất, nhỏ nhất, và trung bình của metric này trong chu kỳ 5 phút, ta có thể dùng Statistic để thu nhập và thể hiện data theo chu kỳ này.

Amazon CloudWatch Statistic
 

6. Percentile = vị trí tương đối của một giá trị

Percentile (Phân vị) cho ta biết vị trí tương đối của một giá trị trong tập dữ liệu. Nếu phân vị của một giá trị = 95, điều này có nghĩa 95% lượng dữ liệu tạo nên giá trị này thấp hơn nó, và 5% còn lại cao hơn nó. Phân vị cho ta cái nhìn bao quát hơn về độ phân bố dữ liệu tạo thành metric nhằm tránh các phán đoán sai lầm.

Amazon CloudWatch Percentile

Một điều quan trọng cần lưu ý là khi sử dụng và đẩy các datapoints vào CloudWatch, độ chi tiết của metric là yếu tố không thể không nhắc đến. Metric được cung cấp bởi AWS có độ chi tiết tiêu chuẩn là 60 giây (1 phút), và được lưu trữ trên CloudWatch tùy thuộc vào giá trị của độ chi tiết:

  • Nhỏ hơn 60 giây, metric được giữ lại 3 giờ

  • Nhiều hơn 60 giây, metric được giữ lại 15 ngày

  • Nhiều hơn 300 giây, metric được giữ lại 63 ngày

  • Nhiều hơn 3600 giây, metric được giữ lại 455 ngày

Một điều dễ thấy là khi metric được lưu giữ càng lâu (455 ngày) thì độ chi tiết của metric đó càng thấp (>3600 giây). Ngược lại khi độ chi tiết của metric càng lớn (<60s) sẽ khiến lượng datapoints cần thu nhập càng nhiều, từ đó giá của CloudWatch sẽ đắt hơn.

Ở Phần 1, ta đã đi qua một số khái niệm cơ bản về Amazon CloudWatch trước khi đi vào sử dụng thực tế ở Phần 2 cùng VTI Cloud.

 

Về VTI Cloud

VTI Cloud là Đối tác cấp cao (Advanced Consulting Partner) của AWS, với đội ngũ hơn 50+ kỹ sư về giải pháp được chứng nhận bởi AWS. Với mong muốn hỗ trợ khách hàng trong hành trình chuyển đổi số và dịch chuyển lên đám mây AWS, VTI Cloud tự hào là đơn vị tiên phong trong việc tư vấn giải pháp, phát triển phần mềm và triển khai hạ tầng AWS cho khách hàng tại Việt Nam và Nhật Bản.

Xây dựng các kiến trúc an toàn, hiệu suất cao, linh hoạt, và tối ưu chi phí cho khách hàng là nhiệm vụ hàng đầu của VTI Cloud trong sứ mệnh công nghệ hóa doanh nghiệp.

Ngoài ra, VTI Cloud có hỗ trợ xây dựng cộng đồng VIET-AWS. Đây là một trong các nhóm AWS User Groups phát triển nhanh chóng và được Amazon công nhận trong khu vực Asia Pacific (Việt Nam).

VIET-AWS là nơi kết nối, trao đổi hỗ trợ giữa các bạn Solutions Architect, DevOps, SysOps và các bạn sinh viên mới chập chững tiếp xúc dịch vụ điện toán đám mây của Amazon Web Services (AWS). Cùng VTI Cloud tham gia VIET-AWS: https://www.facebook.com/groups/vietawscommunity

Related news

what’s up at VTI