see more blog

8×5


VTI Cloud cung cấp dịch vụ tư vấn cho khách hàng vào tất cả các ngày làm việc trong tuần (8×5).

Các dịch vụ bao gồm:

  • Xử lý yêu cầu thay đổi (RFC).
  • Đề xuất để tối ưu hóa hiệu suất.
  • Tối ưu hóa chi phí vận hành.
Category : Managed Service