see more news & events

AWS re:Invent 2020 re:Cap Vietnam

AWS re:invent re:cap

Details

AWS re:Invent 2020

AWS re:Invent 2020 – một trong những sự kiện được chờ đón nhất của AWS. Do ảnh hưởng của Covid 19, re:Invent 2020 được chuyển sang dưới hình thức online với nhiều keynote và session khác nhau.
 
Trong tháng 01 năm 2021, AWS Việt Nam sẽ tổ chức một buổi re:Cap với các cập nhật mới của dịch vụ và giải pháp được chia sẻ và giới thiệu trong AWS re:Invent 2020 vừa qua.
 

AWS re:Invent 2020 re:Cap Vietnam

Nếu có ai bỏ lỡ hoặc chưa có thời gian rảnh để xem lại thì đừng lo! Sự kiện re:Cap này sẽ tổng hợp lại những thông tin mới nhất này. Tất cả sẽ có tại AWS re:Invent 2020 re:Cap Vietnam. Hãy cùng VTI Cloud xem buổi re:Cap của AWS Vietnam trong ngày 28 sắp tới nhé!
 
Buổi re:Cap sẽ diễn ra online vào 28 – 29 tháng 1 năm 2021 và sẽ sử dụng tiếng Việt.
 
Thời gian: 8:45 AM – 5:15 PM (GMT +7)

Sự kiện này sẽ bao gồm 04 track trong 2 ngày với các nội dung sau do các diễn giả AWS Việt Nam truyền tải:

Track ngày 28/01

  • 8:45 AM – 12:15 PM | Track 1: Compute, Storage, Management & Security
  • 1:45 PM – 5:15 PM | Track 2: Database and Analytics

Track ngày 29/01

  • 8:45 AM – 12:15 PM | Track 3: Containers và Application Development
  • 1:45 PM – 5:15 PM | Track 4: Machine Learning
 
Link đăng ký sự kiện: https://bityl.co/5D5u 

Related news

what’s up at VTI