see more news & events

Webinar: Windows trên nền tảng AWS


Details

HẠ GÁNH NẶNG CHI PHÍ IT XUỐNG ĐỂ HIỆN ĐẠI HÓA HẠ TẦNG KỸ THUẬT

Nhiều khách hàng đang rời Windows Server để giảm thiểu chi phí và tránh đối mặt với những hạn chế về yêu cầu cấp quyền. AWS cung cấp một loạt các tùy chọn để giúp quý khách hàng chuyển đổi các ứng dụng sẵn có từ nền tảng Windows.

Chuyển đổi ứng dụng sang AWS với những ưu điểm: chuyển đổi nhanh chóng, tăng mức tiết kiệm chi phí, cải thiện bảo mật thông tin và nâng cao tính linh hoạt. Hãy bắt đầu hành trình chuyển đổi số của bạn với chúng tôi ngay hôm nay!

AGENDA SỰ KIỆN:

1. How to achieve your business outcome with AWS (5 phút)
2. Value on Cloud – Bye Bye to Technical Debt (15 phút)
3. Windows Server on AWS – Smart decision for big business impact (25 phút)
4. Windows Server on AWS – Smart decision for big business impact (25 phút)
5. DR/Backup on AWS – Stay Safe and Ways to Keep It Low Cost (20 phút)
6. Case study (10 phút)
7. Q&A (10 phút)
8. Kahoot (5 phút)

THÔNG TIN SỰ KIỆN:
Thời gian: 9.00 AM – 11.00 AM, Thứ Sáu, 05/06/2020

DIỄN GIẢ:

1. Trung Dang – Solution Architect AWS
2. Thanh Dang – Solution Architect VTI
3. My Nguyen – Solution Architect AWS
4. Dinh Tran – Account Manager AWS
5. Gia Hung – Solution Architect AWS

Đăng ký tại: https://register.gotowebinar.com/regi…/3602926288421368332

Hãy xây dựng tương lai với chúng tôi!

Related news

what’s up at VTI