see more blog

Xử lý lỗi System và Instance Status Checks Failed

ec2 system status and instance status

Trong quá trình vận hành Amazon EC2, có hai trạng thái của Instance mà người dùng cần lưu tâm, đó là System Status Checks và Instance Status Checks.

Hai trạng thái này khi gặp vấn đề sẽ biểu hiện cho những lỗi khác nhau, và cũng có những cách khắc phục khác nhau.

Ở bài viết này, chúng ta sẽ tìm hiểu về System và Instance Status Checks cùng phương hướng giải quyết khi gặp tình trạng System Status Checks Failed hoặc Instance Status Checks Failed.

 

System Status Checks Failed

System Status Checks Failed

System Status Checks giám sát toàn bộ hệ thống AWS mà Instances của người dùng vận hành trên đó, bao gồm back-end, hypervisor, mạng, nguồn điện, và tất cả các cấu phần khách hàng không có quyền can thiệp vào (được nêu rõ trong AWS Shared responsibility model).

Vì vậy, một số nguyên nhân dẫn tới vấn đề trong System Status Checks có thể là:

 • Mất kết nối mạng

 • Nguồn điện bị gián đoạn

 • Phần mềm trên máy chủ vật lý gặp lỗi

 • Phần cứng trên máy chủ vật lý gặp lỗi gây ảnh hưởng tới kết nối mạng

Nếu sự cố diễn ra do gián đoạn đường truyền hoặc nguồn điện, người dùng không thể làm gì hơn vì việc giải quyết nó thuộc về trách nhiệm của AWS.

Tuy nhiên, ta vẫn có thể thử một số cách sau:

 • Nếu Instance sử dụng EBS làm ổ root, Stop và Start lại Instance để refresh lại phần cứng

 • Nếu Instance sử dụng Instance Store làm ổ root, Terminate Instance là cần thiết để refresh lại phần cứng, đồng nghĩa với việc toàn bộ dữ liệu có trong ổ sẽ bị mất.

 

Instance Status Checks Failed

Instance Status Checks Failed

Với Instance Status Checks, người dùng có khả năng can thiệp và xử lý nhiều hơn. Trạng thái này giám sát các thông số phần mềm, mạng của Instance, và có thể được cấu hình bởi người dùng.

Các nguyên nhân khiến Instance Status Checks Failed có thể là:

 • System Status Checks Failed

 • Sai sót trong cấu hình khởi tạo hoặc cấu hình mạng

 • Tràn bộ nhớ

 • Lỗi file hệ thống

 • Kernel không tương thích

Để giải quyết các vấn đề trên, người dùng cần thay đổi lại các cấu hình của Instance hoặc một cách đơn giản nhất chính là reboot Instance đó.

 

EC2 Status Checks thông qua AWS CLI

Ngoài ra, ta có thể thực hiện các câu lệnh kiểm tra status checks thông qua AWS command line interface (CLI).

Để list ra tất cả EC2 Instances trong một Region bao gồm InstanceId, InstanceState và InstanceStatus, ta chạy câu lệnh:

aws ec2 describe-instance-status

Kết quả Status Checks sẽ trả về “impaired” thay vì “ok” nếu System hoặc Instance Status Checks Failed.

EC2 Status Checks

Một số câu lệnh khác như để kiểm tra trạng thái của đích danh một Instance nào đó bằng cách thêm InsstanceId vào câu lệnh:

aws ec2 describe-instance-status –instance-ids i-0a841fba0a4225f5f

EC2 Status Checks

Hay áp dụng bộ lọc trạng thái như ở các câu lệnh dưới đây:

aws ec2 describe-instance-status –filters Name=instance-status.status,Values=ok

EC2 Status Checks

aws ec2 describe-instance-status –filters Name=instance-status.status,Values=impaired

EC2 Status Checks

 

Kết luận

Qua bài viết này, VTI Cloud đã mang tới những kiến thức cơ bản về EC2 Status Checks, cũng như phân biệt rõ sự khác nhau giữa System Status Checks và Instance Status Checks, cùng cách xử lý khi gặp vấn đề với hai trạng thái này trong quá trình vận hành EC2 trên AWS.

Nguồn tham khảo

Amazon EC2 – Status checks for your instances

Về VTI Cloud

VTI Cloud là Đối tác cấp cao (Advanced Consulting Partner) của AWS, với đội ngũ hơn 50+ kỹ sư về giải pháp được chứng nhận bởi AWS. Với mong muốn hỗ trợ khách hàng trong hành trình chuyển đổi số và dịch chuyển lên đám mây AWS, VTI Cloud tự hào là đơn vị tiên phong trong việc tư vấn giải pháp, phát triển phần mềm và triển khai hạ tầng AWS cho khách hàng tại Việt Nam và Nhật Bản.

Xây dựng các kiến trúc an toàn, hiệu suất cao, linh hoạt, và tối ưu chi phí cho khách hàng là nhiệm vụ hàng đầu của VTI Cloud trong sứ mệnh công nghệ hóa doanh nghiệp.

Ngoài ra, VTI Cloud có hỗ trợ xây dựng cộng đồng VIET-AWS. Đây là một trong các nhóm AWS User Groups phát triển nhanh chóng và được Amazon công nhận trong khu vực Asia Pacific (Việt Nam).

VIET-AWS là nơi kết nối, trao đổi hỗ trợ giữa các bạn Solutions Architect, DevOps, SysOps và các bạn sinh viên mới chập chững tiếp xúc dịch vụ điện toán đám mây của Amazon Web Services (AWS). Cùng VTI Cloud tham gia VIET-AWS: https://www.facebook.com/groups/vietawscommunity

Bài viết tương tự: https://vticloud.io/amazon-rds-instance-dong-graviton2-giup-dat-duoc-gia-hieu-nang-tot-hon-52/

Related news

what’s up at VTI