see more blog

AWS giới thiệu các tùy chọn Intelligent Tier mới cho dịch vụ S3 và EFS


AWS vừa công bố tại AWS Storage Day một số tính năng và thay đổi đối với dịch vụ  lưu trữ S3 và Hệ thống tệp đàn hồi EFS (Elastic File System) liên quan đến các tùy chọn Intelligent Tiering (xếp bậc thông minh). Các cập nhật và thay đổi sẽ cho phép khách hàng tận dụng S3 và EFS hiệu quả hơn và tiết kiệm chi phí hơn.

Các điều kiện sử dụng cho lớp lưu trữ Amazon S3 Intelligent-Tiering đã được cập nhật. Không còn thời lượng lưu trữ tối thiểu cho tất cả các đối tượng được lưu trữ trong lớp lưu trữ này và vì vậy không còn các khoản phí giám sát và tự động hóa cho các đối tượng nhỏ hơn 128 KB. Ban đầu, khi AWS ra mắt Intelligent Tiering for S3, các đối tượng nhỏ hơn 128KB không được chuyển sang bậc truy cập không thường xuyên (infrequent access tier)  và được tính phí theo mức thông thường cho bậc truy cập thường xuyên (frequent access tier).

Sean M. Tracy, trong nhóm phát triển cấp cao của AWS, đã nêu trên blog AWS News về bản cập nhật cho Amazon S3 Intelligent Tiering:

“Với những thay đổi này, S3 Intelligent-Tiering là lớp lưu trữ lý tưởng cho dữ liệu có các kiểu truy cập không xác định, thay đổi hoặc không thể đoán định, không phụ thuộc vào kích thước đối tượng hoặc khoảng thời gian lưu giữ (retention period).”

Ngoài ra, trong một bài đăng trên blog AWS Storage gần đây về case Electronic Arts, khách hàng của AWS đã tận dụng Amazon S3 Intelligent Tiering và S3 Glacier, các tác giả đã viết:

“S3 Intelligent-Tiering đã cung cấp cho chúng tôi một cơ chế đột phá để tối ưu hóa chi phí lưu trữ mà không mất phí truy xuất hoặc chuyển đổi vòng đời dữ liệu. S3 Intelligent-Tiering tự động chuyển dữ liệu không được truy cập trong 30 ngày sang bậc Truy cập Không thường xuyên (Infrequent Access tier) và trở lại bậc Truy cập Thường xuyên (Frequent Access tier) khi chúng tôi truy cập lại dữ liệu. S3 Intelligent-Tiering tính phí lưu trữ và một khoản phí giám sát và tự động hóa nhỏ cho mỗi đối tượng. Để tự động tiết kiệm chi phí cho dữ liệu hiếm khi được truy cập, chúng tôi đã chọn các bậc Truy cập Lưu trữ (Archive Access tiers) trong S3 Intelligent-Tiering, các lớp này cung cấp cùng mức giá và hiệu suất như các bậc Lưu trữ S3 Glacier và Lưu trữ Sâu S3 Glacier Deep Archive. Sau 90 ngày không truy cập, S3 Intelligent-Tiering sẽ chuyển các đối tượng sang bậc truy cập lưu trữ Archive Access và sau 180 ngày không truy cập, các đối tượng sẽ được chuyển sang bậc truy cập lưu trữ sâu Deep Archive Access”.

An image showing how S3 Intelligent-Tiering Optimises costs by moving objects between access tier

Nguồn ảnh: https://aws.amazon.com/blogs/aws/amazon-s3-intelligent-tiering-further-automating-cost-savings-for-short-lived-and-small-objects/

Bên cạnh những thay đổi đối với Amazon S3, AWS cũng mang đến khả năng phân bậc thông minh cho EFS, điều này sẽ giúp khách hàng dễ dàng tối ưu hóa chi phí cho việc lưu trữ tệp chia sẻ, ngay cả khi các kiểu truy cập thay đổi. Khi khách hàng bật Amazon EFS Intelligent-Tiering, nó sẽ lưu trữ các tệp trong lớp lưu trữ thích hợp vào đúng thời điểm. Khả năng giám sát các mẫu truy cập của hệ thống tệp – và chuyển các tệp chưa được truy cập trong khoảng thời gian theo chính sách vòng đời từ EFS Standard hoặc EFS One Zone sang EFS Standard-IA hoặc EFS One Zone-IA, tùy thuộc vào tệp hệ thống sử dụng các lớp lưu trữ EFS Standard hay EFS One Zone. Nếu được truy cập lại, tệp sẽ được chuyển trở lại các lớp lưu trữ EFS Standard hoặc EFS One Zone.

Channy Yun, cũng trong nhóm phát triển cấp cao của AWS, cho biết:

“EFS Intelligent-Tiering tối ưu hóa chi phí của bạn ngay cả khi các kiểu truy cập dữ liệu workload file của bạn thay đổi. Bạn sẽ không bao giờ phải lo lắng về các khoản phí truy cập dữ liệu không có ràng buộc bởi vì bạn chỉ phải trả phí truy cập dữ liệu cho việc chuyển đổi giữa các lớp bộ nhớ ”.

Hiện tại, S3 Intelligent-Tiering khả dụng ở tất cả các AWS Regions. Hơn thế nữa, Amazon EFS Intelligent-Tiering khả dụng ở tất cả các AWS Regions có Amazon EFS cũng khả dụng.

Nguồn:

Về VTI Cloud

VTI Cloud là Đối tác cấp cao (Advanced Consulting Partner) của AWS, với đội ngũ hơn 50+ kỹ sư về giải pháp được chứng nhận bởi AWS. Với mong muốn hỗ trợ khách hàng trong hành trình chuyển đổi số và dịch chuyển lên đám mây AWS, VTI Cloud tự hào là đơn vị tiên phong trong việc tư vấn giải pháp, phát triển phần mềm và triển khai hạ tầng AWS cho khách hàng tại Việt Nam và Nhật Bản.
Xây dựng các kiến trúc an toàn, hiệu suất cao, linh hoạt, và tối ưu chi phí cho khách hàng là nhiệm vụ hàng đầu của VTI Cloud trong sứ mệnh công nghệ hóa doanh nghiệp.

Liên hệ với chúng tôi: Tại đây

Category : Blog

Related news

what’s up at VTI