News

what’s up at VTI Cloud

VTI Cloud chính thức trở thành Gold Partner của Microsoft

Trở thành Gold Partner của Microsoft trong lĩnh vực Data analytics, VTI Cloud ngày càng khẳng định năng lực và...

Read more

WHAT’S NEW IN THE CLOUD? – 07.2021

Stay tuned for AWS news highlights in June with a series of new service updates from AWS and exciting Blogs...

Read more

Events

what’s up at VTI Cloud

Fri, Jul 22, 2022 Past event

Tech Sharing: Kiến trúc dữ liệu ngành Tài chính Ngân hàng – Bứt phá tiềm năng cùng MongoDB

Sorry, this entry is only available in Vietnamese.

Location : Zoom Webinar

Thu, Jun 16, 2022 Past event

Hội thảo Trung tâm Dữ liệu & Đám mây Việt Nam 2022 (Hồ Chí Minh)

Sorry, this entry is only available in Vietnamese.

Location : Hotel Nikko Saigon

Thu, May 26, 2022 Past event

[Tech Sharing] Best Practices for Making an Amazon RDS Migration Go Smoothly

Sorry, this entry is only available in Vietnamese.

Location : GoToWebinar