see more blog

AI/ML


VTI Cloud cung cấp cho các doanh nghiệp các Dịch vụ AI/ML trên môi trường đám mây AWS. Mỗi dự án AI/ML đều khác nhau. Thêm vào đó, chúng tôi có thể giúp bạn tùy chỉnh cơ sở hạ tầng để phù hợp với yêu cầu về hiệu suất và ngân sách của bạn.

Use Cases

  • Phân tích hình ảnh và video
  • Review mã tự động
  • Dự báo nhu cầu
  • Chatbots
  • Phát hiện gian lận
  • Gợi ý công cụ
Category : Development Service