see more blog

Business Application

ứng dụng doanh nghiệp

Với tư cách là Advanced Consulting Partner của AWS, chúng tôi đã hỗ trợ rất nhiều doanh nghiệp tận dụng các lợi thế của AWS như bảo mật,tính  linh hoạt, khả năng mở rộng, và tính co dãn để đạt được các yêu cầu về ứng dụng doanh nghiệp của khách hàng.

Uses cases

  • Hệ thống tài chính
  • Vận tải
  • Ngành công nghiệp ô tô và camera
Category : Blog, Development Service

Related news

what’s up at VTI