see more blog

IoT


Với nhiều năm phục vụ khách hàng, VTI Cloud hiểu rõ sự liên kết giữa máy móc, thiết bị và AWS Cloud tạo ra giá trị tất yếu cho doanh nghiệp. Hãy cùng chúng tôi xây dựng các giải pháp IoT đáng tin cậy và tiết kiệm chi phí! 

Use cases

  • Ứng dụng IoT trong công nghiệp
  • Hệ thống nhà thông minh
  • Các ứng dụng thương mại
Category : Blog, Development Service

Related news

what’s up at VTI