see more blog

Operations

[webCloud] operation service

Operational Excellence pillar bao gồm khả năng vận hành và phát triển khối lượng công việc một cách hiệu quả, hiểu rõ hơn về cách vận hành của chúng cũng như liên tục cải tiến các quy trình và thủ tục để tạo ra giá trị kinh doanh. Các chủ đề chính xoay quanh tự động hóa các thay đổi, phản hồi các sự kiện và đặt ra các tiêu chuẩn để quản lý hoạt động hàng ngày.

5 nguyên tắc để thiết kế Operational Excellence trên AWS

  • Thực hiện các hoạt động dưới dạng code
  • Thực hiện các thay đổi thường xuyên, nhỏ, có thể đảo ngược
  • Thường xuyên tinh chỉnh các quy trình hoạt động
  • Dự đoán trước các sự cố
  • Rút kinh nghiệm và học hỏi từ các lỗi, sự cố đã xảy ra
Category : Blog, Well-Architected Review

Related news

what’s up at VTI